When you are grounded in yourself... and you see the untouchableness... that you come from. Then you don't feel scared of the outside world. Lisa-Marie Thompson

En bevisstgjøring hos meg, mobbeofferet, var det som gjorde den store forskjellen. Så lenge jeg trodde at mobbingen kom utenfra meg selv og dermed også utenfor min «kontroll»… så levde jeg i helvetet. Da jeg innså at den kun kom fra meg selv, at jeg ikke trengte å tro på alle tankene mine, så var jeg øyeblikkelig fri!

Lisa-Marie Thompson
Livet er det beste og mest fantastiske multidimensjonale, virtuelle tvspillet som finnes! Det vil aldri finnes noe bedre spill enn dette. Du er skaperen og spilleren i ditt Game of Life! Enjoy! Lisa-Marie

Å være, eller ikke være… et mobbeoffer. Den makta ligger hos meg! Ikke hos de som mobber. De kan aldri få meg til å føle noe som helst. Mine tanker om hva de sier og gjør får meg til å føle noe.

Lisa-Marie Thompson
"Remember happiness is a way of travel not a destination"Roy Goodman
Ge dig själv en stund för att observera din omgivning utan dina tolkningar om den. Inte bra eller dåligt, inte ens namnen du givit de olika objekten eller personerna.Se form.Lägg märke till den neutrala verklighet du lever i.Vila där.David Andersson, davidandersson.org
When you try to control everything, you enjoy nothing. Sometimes you just need to relax, breathe, let go and just live in the moment Marianne Kronkvist
Alle våre frykter skapes inni oss, via en uskyldig misforståelse av våre tanker. En frigjørelse fra tankene våre vil dermed frigjøre deg fra dine frykter.3P Akademiet

“Life is 10% what happens to me and 90% of how I react to it.”

Charles Swindoll