En bevisstgjøring hos meg, mobbeofferet, var det som gjorde den store forskjellen. Så lenge jeg trodde at mobbingen kom utenfra meg selv og dermed også utenfor min «kontroll»… så levde jeg i helvetet. Da jeg innså at den kun kom fra meg selv, at jeg ikke trengte å tro på alle tankene mine, så var jeg øyeblikkelig fri!

Lisa-Marie Thompson
Livet er det beste og mest fantastiske multidimensjonale, virtuelle tvspillet som finnes! Det vil aldri finnes noe bedre spill enn dette. Du er skaperen og spilleren i ditt Game of Life! Enjoy! Lisa-Marie