When you are grounded in yourself... and you see the untouchableness... that you come from. Then you don't feel scared of the outside world. Lisa-Marie Thompson

En bevisstgjøring hos meg, mobbeofferet, var det som gjorde den store forskjellen. Så lenge jeg trodde at mobbingen kom utenfra meg selv og dermed også utenfor min «kontroll»… så levde jeg i helvetet. Da jeg innså at den kun kom fra meg selv, at jeg ikke trengte å tro på alle tankene mine, så var jeg øyeblikkelig fri!

Lisa-Marie Thompson
Livet er det beste og mest fantastiske multidimensjonale, virtuelle tvspillet som finnes! Det vil aldri finnes noe bedre spill enn dette. Du er skaperen og spilleren i ditt Game of Life! Enjoy! Lisa-Marie

Å være, eller ikke være… et mobbeoffer. Den makta ligger hos meg! Ikke hos de som mobber. De kan aldri få meg til å føle noe som helst. Mine tanker om hva de sier og gjør får meg til å føle noe.

Lisa-Marie Thompson