Opplevelser skapes IKKE fra det fysiske eller psykiske

Ved å forstå hvordan mennesker skaper egen opplevelse uten å vite det, uten å ha kontroll på det, har vi plutselig tilgang til andre tanker.
Ved å forstå den naturlige syklusen til en opplevelse så vil ikke negative opplevelser være like avskrekkende lengre og positive opplevelser får lov til å fylle oss opp av gode følelser. Som vi ikke lenger blir så redd for å miste.
Ved å forstå vår menneskelige natur og vårt design som vesen slutter vi å plassere vår identitet i en opplevelse eller følelsene våre.

Når vår forståelse vokser, om det naturlig og universelle prosessen bak skapelsen av enhver opplevelse som noen gang har eller vil eksisterer, blir vi friere og med færre begrensninger. Vi får tilgang til opplevelser vi ikke trodde var mulig. Det har alltid vært tilgjengelig men utenfor vår forståelse og dermed gått oss hus forbi. Vi kan ikke forstå det vi ikke forstår. Vi kan ikke vite noe vi ikke vet. Vi kan ikke få lyst på tyggis hvis vi aldri har fått vite hva tyggis er og hatt en opplevelse av det. Men om vi liker eller ikke liker tyggisen er ikke skapt av tyggisen… det skapes fra vårt indre. Opplevelsen i sin essens er ikke fysisk. Den kan spre seg fra vårt indre til vår fysikk. Fordi det henger sammen. Vår fysikk gjenspeiler våre opplevelser. Våre følelser bekrefter våre opplevelser.
Som mennesker vil vi alltid være subjektiv i en opplevelse. Selv når vi sier at vi er objektiv, er vi subjektiv. Vi er laget slik fra naturensside..
Hvordan vi er blitt til fra naturen er helt tilfeldig. Det er en hel haug med tilfeldigheter som har gjort at vi har blitt til.. som intelligente vesener. Hvis du leser hva vitenskapen sier om dette kan du få et glimt av hvor utrolig liten sjanse det er for at intelligente vesener ble skapt, slik som mennesket. (Ref sjekk ut dokumentar på NRK Nett tv. Stephen Hawkins Geniskolen).

Å være intelligente vesener betyr ikke at vi alltid har rett eller vet alt. Tvert i mot. Intelligens handler om evnen til å skape konsepter og ha tankerekker. Ikke om noe er sant/ikke sant, rett/feil. Jeg tror mange tror de tingene henger sammen.
Intelligens betyr bl.a at vi kan gjenkjenne noe vi har sett før. At vi kan gruble og skape kreative tankerekker. Lage sammenhenger mellom ting som ikke egentlig har noen sammenheng.

Det at vi blir subjektive i vår opplevelse gjør at vi alltid vil ta vare på oss selv. Så best vi kan, i øyeblikket utifra den forståelsen og det stedet vi er i oss selv akkurat da. Så jeg ser det som en overlevelsesmekanisme.

Å vite at vår opplevelse er ikke en absolutt sannhet er vesentlig for å kunne se det store bildet bak illusjonen vi kaller livet.

Opplevelser eksisterer kun i det spirituelle livet… det er energi.

En opplevelse eksisterer ikke i den fysiske virkeligheten. En opplevelse ER energi. All energi bytter konstant form. I vår opplevelse er vi i konstant endring. Så når vi ikke lenger er i en opplevelse så eksisterer den ikke lengre. Slik byttes opplevelser ut fra øyeblikk til øyeblikk. Jo mer personlig og subjektiv vi blir i en opplevelse jo mer intens, jo mer virkelig og jo mer sann vil opplevelsen se ut for oss. For det vi gjør er å gi næring til denne energibaserte opplevelsen. Vi tilfører mer næring og den får vokse. Og vi glemmer.. alt vi IKKE ser eller ikke fokuserer på i det øyeblikket. Og dermed vil vi heller ikke ha noen opplevelse av det.
Til en hver tid skjer det uendelig med fysiske hendelser som du ikke har noen opplevelse av. Fordi du har ikke noe fokus på. Også i dine omstendigheter akkurat her og nå. Det er uendelig med mulige opplevelser å ha i akkurat den opplevelsen du sitter i akkurat nå. Det er ikke slik at din opplevelse er den eneste mulige, nei sel ikke for deg. Det er mye mer tilfeldig at det var den opplevelsen du fikk enn de fleste er klar over. Men den kommer fra samme sted, hos alle mennesker. Fra innsiden. Fra sinnet vårt… fra sjelen. Fra der all energi kommer fra. Og det er nøytralt og upersonlig. Vi tillegger mening, gjør det subjektivt, for å kunne ha en opplevelse. Vi skaper en dualitet. Verden er egentlig ikke singular… men det kan vi ikke oppleve. Vi trenger dualitet for å kunne ha en opplevelse.

En opplevelse er alltid begrenset til det som vi (ofte usynlig og ubevisst) har fokus på i øyeblikket. Mens potensialet til neste opplevelse er uendelig. Det finnes ingen grenser.. med mindre vi setter dem selv. I vår bevissthet… i vår forståelse.. i vårt spirituelle JEG. Alle begrensninger er også bare energier.. som har tatt form til noe større.. som ser ut som en begrensning. Når vi ikke lenger gir næring til den så eksisterer den ikke lengre.

Vi er ikke begrenset til det fysiske, psykiske eller genetiske ved oss. Vi har også noe mer kraftfullt tilgjengelig… vi kaller det ofte sinnet eller sjelen vår. Det er energi. Vårt spirituelle egentlige JEG bak en hver fysisk/psykisk opplevelse.

Akkurat som en datamaskin er… fungerer også menneskets fysiske/psykiske hjerne. Du får ingenting ut av en datamaskin som du ikke har puttet inn. Den har en fantastisk prosessorkraft og er eksepsjonell på å bruke det vi har puttet inn. Men akkurat som at ingen datamaskin fungerer uten energi så er det akkurat det samme med oss mennesker. Og det er DETTE som er livskraften vi alle har tilgang til. Som vi alle er koblet til. Den er nøytral og upersonlig. Og som individ.. skapes en subjektiv opplevelse som vi erfarer.

Den som erfarer er den vi tror at vi er. Vår identitet. Mens EGENTLIG er vi livskraften bak. Men vi vil aldri erfare å være det… fordi «det» i oss som erfarer ligger etterpå i rekken.
Formløs energi -> bevissthet -> og tanker => blir til en subjektiv opplevelse for MEG. Jeg skriver: «MEG».. altså Erfareren (identitet, egoet.. kjært barn med mange navn). Den vi tror vi er… der vi har definert får identitet. Vi er også det i oss som har definert identiteten.

Vi er faktisk ganske fantastiske vesener faktisk med et utrolig intelligent system som er skapt til å overleve. Da er det synd at mange av oss ikke vet om dette og i stedet lider under missforståelse om at hva vi er og hva vi opplever. Du kan si at vi er solen i vårt eget indre univers. Vi er ikke bare jorden som solen skinner på… vi er også energien som gjør jorden mulig å eksistere.