«Naturkraften» i deg!

Vi har siden tidenes morgen funnet mental ro på ulike måter. Det finnes mange metoder, filosofier og religioner. Hva skiller det vi kaller for «de tre prinsippene» fra andre retninger? Hva er egentlig forskjellen?
Dette er spørsmålet som dukker opp i blant og det kan være flere svar.

En måte å besvare det på er definisjonen av tanke, bevissthet og livskraft. De ulike delene som skaper vår opplevelse av virkeligheten. Gjennom å forstå systemet kan vi bedre forstå vår egen opplevelse. At alle følelser skapes i oss, uavhengig av omgivelsene.

En annen måte å beskrive prinsippene på, en måte som peker bort fra metoder, filosofier og religion, er en måte som peker mot noe som ikke egentlig kan beskrives. Noe som peker på at:

Det finnes noe som bare ER i deg,
og som ALLTID har vært der.

Naturen byr på mange fine metaforer. Den kan gjøre det lettere å forstå oss selv, når vi sliter mentalt. En metafor jeg liker godt er denne: Naturen har en default setting, en standardinnstilling.
La meg forklare: Vi kan ha orkaner, snøstorm, regnvær, kulde osv. Midlertidige variasjoner av vær som går over av seg selv. Du vil aldri oppleve at det KUN er orkan, for evig. Da må du i så fall følge etter den, i troen på at det er der du skal være. Det er sånn du skal ha det. Hvis ikke vil den gå over og forsvinne… helt av seg selv.

Uvær er IKKE standardinnstillingen i naturen, på samme måte er negativitet IKKE standardinnstillingen til mentale helse.

Sola er standardinnstillingen, som gir grunnlag for ALT liv på jorda. Den gir varme, den driver fotosyntese i planter og den gir D vitamin som er viktig for immunforsvaret. Samt mange andre faktorer som skaper eksistensgrunnlaget vårt.

Sola er standardinnstillingen som ALLTID blir synlig når skyene er borte. Mennesket har langt tilbake i historien trodd at de kunne kontrollere været.. og de drev å ofret mennesker til sola for at den skulle komme tilbake. Men… nå har mennesket kommet såpass langt i evolusjonen at vi har forstått at dette ikke er opp til oss. De fleste av oss ser nå det naturlige i denne prosessen. At prosessen går automatisk uavhengig av hva vi måtte ønske. Vi vil oppleve sol når uværet forsvinner av seg selv. Det er ingenting vi kan gjøre for å påvirke det i øyeblikket.

Vi er også født med standardinnstillinger. En innstilling vi er ment å skulle falle tilbake til etter å ha opplevd mentalt uvær.

For 4 år siden visste jeg ikke at noe slikt fantes. Jeg trodde opplevelsen min i øyeblikket var en slags default setting. Enten det gjaldt depresjon, sinne eller andre stemninger. Det var slik jeg var. Andre kunne være annerledes enn meg og ha det bedre.

I dag vet jeg at vi alle er forskjellige,

og jeg vet også at vi alle er like.

Vi har alle en standardinnstilling i oss som er ro, balanse, kjærlighet og tilstedeværelse. Det ER hva vi er født med. Vår mentale helse, vår mentale velvære som vi er ment å oppleve. Grunnen til at vi ikke alltid ser dette er at vi opplever noe annet i øyeblikket. Altså det er uvær, regn eller bare mørke skyer. Illusjonen av at følelsen kommer fra det som skjer rundt oss gjør at vi mister vår sanne natur av syne.

De tre prinsippene peker mot hva du egentlig ER. Hva som bor i deg og som alltid har vært der. 3P samtaler har som mål å gjøre dette synlig for deg. Din sanne natur bak dine mentale orkaner og snøstormer.

De 3 prinsippene beskriver den mentale standardinnstillinger som vi alltid vil falle tilbake til. Dette er hva vi beskriver som enkelheten i livet.

Når vi ser hva vi er og hva vi har, kan vi legge bort tankestøy om at det er noe å fikse. Noe vi må ut av, noe vi ikke kan stå i eller klarer opplevelsen av. Vi har evnen til å være i alt, og det er en midlertidig opplevelse.

Bak alt stress og tankestøy er det stillhet.
Ikke i form av mangel på tanker, men i form av at tankene ikke er det viktige.

Tanke som prinsipp er noe annet enn evnen til å tenke. Vi har en fri vilje til å tenke på hva vi vil, men vi har ikke mulighet til å ta bort tanker som kommer til oss. De er allerede skapt og kan derfor ikke endres. Det er et annet system bak som styrer den prosessen. Derfra prinsippet om tanke.

Prinsippet om tanke peker mot kraften som tanke har til å skape vår opplevelse av virkeligheten. Gjennom tanke skapes følelser som blir vår guide gjennom livet. Bak alle tankene ligger en universell livskraft, der alt produseres. Der livet drives framover slik det er ment å skulle gjøre. Der vi ikke har noen kontroll.

For meg ligger magien i 3P gjennom forståelsen av at vi alle har det vi søker. Tankene våre betyr lite, de er kun tanker. De skaper en virtuell virkelighet som ikke er virkeligheten, og er ingenting å bekymre seg over.

Bak tankestøy lander vi i noe som er ekte, konstant og alltid tilstede.

Sydney Banks ga oss en gave gjennom sin forståelse av universelle mekanismer. I dag er vi mange over hele verden som videreformidler hans gave gjennom egne innsikter og egen forståelse. Vi prøver å forklare det uforklarlige. Det du er født med og som alltid er en del av deg. Vår naturkraft!