Et fugleperspektiv på tankespiralene

Det sies at i løpet av døgnet har vi gjennomsnittlig +/- 80.000 tanker. Av alle disse tankene som flyr gjennom hodet er mesteparten ubevisst og vi vet ikke engang at de passerer gjennom oss, selv om vi føler de. Andre tanker er vi veldig bevisste, og gir mye av vår tid til å forfølge dem og investere i dem.

Alle mennesker kommer ferdig utrustet med et genialt mentalt immunsystem. Og når vi forstår mer av hvordan det mentale immunsystemet faktisk tar vare på oss og hjelper oss så kan vi enkelt spore kvaliteten på egne tanker i øyeblikket. Hvorfor er det hjelpsomt? Jo, fordi det gir oss en unik mekanisme for å navigere i vårt eget mentale landskap. Siden følelsene våre kommer som en direkte koblet respons på det vi bevisst og ubevisst gir vår oppmerksomhet til i tankene, så kan vi ved å ta pulsen på egne følelser vite hvilken kurs vi er på.

Hvis vi kjøper en tjeneste som viser seg å ha dårlig kvalitet er det lite trolig at vi kjøper den tjenesten igjen. Derimot vil vi finne andre som kan tilby bedre kvalitet.
På det mentale planet har vi imidlertid lett for å følge motsatt logikk. Det vil si at vi, helt uskyldig og uvitende om konsekvensene av denne handlingen, investerer tid og krefter på tanker som har dårlig kvalitet – som gir oss negative opplevelser. Fordi vi føler effekten av tankene, også uten å være klar over hva vi egentlig tenker på i øyeblikket, og fordi det tilsynelatende ser ut til at det vi føler er virkeligheten der ute, har vi en tendens til å ta våre negative følelsesmessige opplevelser veldig alvorlig. Vi forfølger egne negative opplevelser og investerer i egne tanker rundt det – uten nødvendigvis å legge merke til at vi da går inn i en tankespiral der flere negative tanker gir enda mer dårlig opplevelse, som så får økt tankeoppmerksomhet som igjen fører til en forsterket negativ opplevelse. Dette betyr at vår logikk er å investerer i mentale tjenester av dårlig kvalitet, og gjør altså motsatt av det vi ville gjøre når vi går ut og kjøper en tjeneste i det fysiske livet.

Hva er egentlig en dårlig eller negativ, tanke?
La oss reflektere litt mer rundt dette. Hvis vi inntar fugleperspektivet på det, så er det i prinsippet ingen forskjell på en negativ tanke og en positiv tanke… tar vi bort fortegnene så sitter vi igjen med at de begge to er ‘tanke’. Og alle tanker er i utgangspunktet nøytrale. Du kan ta en hvilket som helst tanke og endre fortegn på den. Det er sannheten om vår tanke «realitet».. den  oppbygd av paradoxer. Så hvor kommer fortegnene inn i bildet?

Alle mennesker har sin egen personlige tenkning, så hvert enkelt menneske gir en tanke sin egen unike betydning, i et øyeblikket.

Vi legger mening til noe som i prinsippet er helt nøytralt. Og når vi legger mening i det, så har vi gitt det et fortegn og vi begynner å investere i det, og da får det vokse. Hvis vi derimot lar tankene passere, uten å investere i de, vil de bli borte like fort som de oppstod. Og i stedet vil en ny, annen tanke, ta plass der det nå er ledig rom.

Med denne forståelsen av våre mentale opplevelser er det egentlig uvesentlig å vite hva vi tenker som gir oss en dårlig /god opplevelse. Det vesentlige er å se at vi føler egne tanker og at nettopp denne forståelsen gir en enorm frihet i møte med livets opp- og nedturer. Fordi tankene skifter hele tiden, og da kan en bedre opplevelse følge i neste øyeblikk. Og med fugleperspektivet kan vi se at den ene, negative tankerekken som vi gav vår tid og oppmerksomhet til, i det store bildet ikke har mer betydning enn alle de andre tusenvis av tankene som vi ikke investerte i – rett og slett fordi vi ikke hadde noen personlig tenkning rundt dem. Eller at vi i det øyeblikket ikke prioriterte å investere i dem fordi det ikke passet eller av en eller annen grunn vi har valgt å utsette investeringen.

Ved å se mer av menneskets enkle mentale immunsystem, kan vi tillate oss å senke skuldrene og møte egne følelser og opplevelser med ro.

Så lenge vi tror at de følelsesmessige opplevelsene våre kommer av virkelige hendelser eller situasjoner der ute, gir det mening å grave i fortid og omgivelser. Men når vi ser at opplevelsen kommer igjennom oss – med direkte kobling til egne tanker i øyeblikket – gir det ikke lenger mening å grave og romstere i det som er der ute, utenfor oss selv. Med denne forståelsen har vi et utømmelig potensiale for å møte livet og egne opplevelser med ro. Negative følelsesmessige opplevelser forteller nemlig ikke en historie om at noe er galt og må fikses. De forteller bare at vi er mennesker, med menneskelig opplevelser, og at vi er i en negativ spiral.. som vil slutte å eksistere i det øyeblikket vi slutter å investere.

Er du nysgjerrig på å høre mer om dette så ikke nøl med å ta kontakt.