Sorg kom

Ville ingenteng
Trengt meg ikkje,
– te nokka

Eg følte
Eg lytta
Eg såg

Men sorg,
va heilt
Heilt
stille

Sorg hadd ingen
– tanka
om godt
eller ondt
Venta ikkje
på meg

Sorg kom
og sorg,
løste seg opp

Som bita av kvitt papir
i min bevissthet