Vi LEVER i FØLELSEN av tankene våre

Vi er ikke tankene våre. Vi bare tenker tankene våre. Vi kan ikke styre dem eller endre dem med viljen. Tankene bare kommer til oss, passerer gjennom oss og blir borte. Fra øyeblikk til øyeblikk til øyeblikk til øyeblikk. Men vi kan gi dem vår oppmerksomhet. Noen tanker legger vi mere merke til, gir dem betydning, lytter til dem og tar dem på alvor. Ofte ubevisst. Vi kan ikke slippe tankene våre, men når vi lar være å lytte til dem slipper de oss. Og da endrer følelsen seg. Alltid.

Vi føler tankene våre. Hvert eneste øyeblikk. Hver eneste følelse har sitt opphav i det at vi tenker. Vi kan ikke oppleve sinne uten å ha tenkt sinte tanker. Vi kan ikke oppleve tristhet uten å ha tenkt triste tanker. Eller glede, eller sorg, eller skuffelse eller spenning eller håp eller forventning. Vi føler våre tanker. Våre følelser kommer fra oss. Ikke fra omgivelsene eller menneskene rundt oss. Ikke fra fortiden eller fremtiden eller relasjonene vi er i. Bekymringer er tanker. Redsel er tanker. Formløst.

Også minner er tanker. Da minnene ble skapt, var de hendelser. Men i øyeblikket etter at de ble skapt gikk de over til å være tanker om det som hendte. Vi kan ikke fikse fortiden, heller ikke igjennoppleve den. Den er allerede forbi. Men vi kan leve i følelsen av tankene våre om fortiden. Og når tankene om fortiden passerer, er vi ikke lenger i følelsen av dem.

Alt er i konstant endring. Tankene endrer seg hele tiden. Alltid. Og fordi vi føler tankene våre, og ikke omgivelsene våre, vil følelsene våre også hele tiden være i endring. Også når omgivelsene står stille, og vi ikke mottar noen impulser fra utsiden. Vi lever og opplever bare fra innsiden. Ikke utsiden. Det er gjennom tanke at vi har evne til å oppleve.

Vi er født med mental helse, selvfølelse, klarhet, visdom, ro… Dette blir aldri borte. Kan ikke skades. Men tankene våre kan skygge for at vi ser det og kjenner det, og ta oss vekk fra kontakten med det. Når tankene slipper er vi tilbake i ro. Uanstrengt. Naturlig. Medfødt. I dette ligger vår mentale helse, som vi alle har tilgjengelig. Bak tankene. Der er vi friske og har tilgang til et uendelig potensial. Alltid.