KONSTEN ATT INTE FIXA

Vad som än är din värld just nu.
Oavsett hur mycket det stormar.

Sorg, stress, oro och ilska.
Ge dig själv möjligheten att se något nytt.

Bara för denna gången.
Försök inte fixa.
Försök inte lösa.
Försök inte tvinga bort.

Bara för denna gången.
Låt det vara.
Låt DIG vara.
Låt dig känna.

Känna allt som far igenom dig.
Känna allt som vibrerar, skaver, mullrar.
Explosion och implosion.

Vågor i ditt hav.
Moln på din himmel.

En naturlig rörelse av ditt varande.
Ett uttryck av diagnosen ‘Människa’.

Håll det med kärlek.
Håll det med mildhet.

Försök inte lösa.
Försök inte fixa.
Bara för denna gången.

Bara för denna gången.

~ David Andersson, davidandersson.org ~
David Andersson