Bli fri fra mobbestemplet

En bevisstgjøring hos meg, mobbeofferet, var det som gjorde den store forskjellen. Så lenge jeg trodde at mobbingen kom utenfra meg selv og dermed også utenfor min «kontroll»… så levde jeg i helvetet. Da jeg innså at den kun kom fra meg selv, at jeg ikke trengte å tro på alle tankene mine, så var jeg øyeblikkelig fri!

Lisa-Marie Thompson