Lar du egoet ditt stå i veien for livet?

Jeg har akkurat sett filmen «The Shift» med Dr. Wayne Dyer. Underveis i filmen snakker han blant annet om hvordan egoet preger oss. Der det viktige er hva vi har, hva vi gjør, og hva andre måtte mene om oss. Vi danner oss et ego som blir illusjonen om hvem vi er, basert på ytre faktorer som hele tiden endrer seg. Det blir hele tiden noe som skal forsvares, noe som kan mistes, noe som må beskyttes.

Livet kan bli et engstelig sted å være der vi bærer frykten med oss på mange områder. Basert på en illusjon om hva som burde være.

Frykten for ikke å være bra nok, flink nok, rik nok, ansvarsfull nok, frykten for ikke å være…..nok!

Her hjemme snakket vi litt om temaet, da spørsmålet «men er det ingen positive sider ved egoet?» dukket opp. Et spørsmål som det kanskje kan være flere svar på. Sett i et evolusjonsperspektiv kan jeg se nytten av at noen i flokken tok lederrollen, og at egoet skapte en rangordning som sikret orden og overlevelse for en flokk som gruppe. Det meste har en hensikt, sett i lys av evolusjon.

Men for min egen del gjennom livet, ser det annerledes ut.

Hvis jeg skal finne positive sider ved mitt eget ego har jeg problemer med å finne den siden.
Det jeg derimot kan finne er alle tilfellene der mitt ego har skapt unødig lidelse i livet mitt. Der det har ødelagt forhold jeg har hatt, der det har stoppet meg i business jeg har drevet, og der det har påført meg lidelse uten noen annen grunn enn tanken om det.

En annen samtale for litt siden var om livet på den «andre siden». For de som tror på et «liv» etter døden så er det et sted der tilstedeværelse av ro og kjærlighet eksisterer. Lengten etter denne tilstanden kan være frustrerende, og føre til et ønske om å forlate et liv som oppleves for vanskelig å håndtere.

thshiftDr. Dyer snakker i filmen om denne tilstanden og ønsket vi har om å komme dit. Han snakker også om den store misforståelsen om at det ikke er mulig å finne den her på jorden, i det livet vi lever.

Det kan vi for den er tilgjengelig for oss alle. Det eneste som står «i veien» er egoet vårt! Bak egoet ligger kraften til livet. Det styres ikke av oss… den er fra tidenes morgen og den har alltid fungert akkurat slik den var designet til å fungere. Med egoet har vi begynt å kjempe imot systemet og det er ikke  hensiktsmessig lengre. Det er tid for å våkne opp til en ny realitet… en enklere realitet… hvor livet ikke lenger blir et evig jag, men i stedet en evig flyt av skapelse fra formløst til form.. frem og tilbake.

Når egoet legges dødt er vi i tilstanden vi kommer fra, med ro, harmoni og kjærlighet.

Vi blir holdt borte fra det vi ønsker mest i livet gjennom en tankeskapt illusjon om hvem vi ER, hvem vi burde være. Når vi ser illusjonen er vi fri og vi lander i det som alltid har vært der tilgjengelig for oss.

Livet er ikke ment å skulle være en lidelse som må mestres. Bak livet ligger en kraft som har alt det vi trenger for å klare oss. Et intelligent system som fungerer perfekt.. uten at vi trenger å gjøre noe. Uten at egoet trenger å komme å prøve å kontrollere.

Livskraften er det som er ekte bak illusjonen om sårbarhet, den er nøytral, den tar hånd om oss når vi selv ikke ser. Den er alltid tilgjengelig og den er livet!