Livskraft: Formløst men så kraftfullt!

surfer

Når vi ser en surfer på sitt brett langt der ute på en bølge. Kan det se ut som om det er surferen som har kontroll på fremdriften, men i virkeligheten er det havet og bølgene som skyver surferen fremover.

Å virkelig tørre å kjenne på at det er livskraften, som gir liv til alt. Har gitt meg frihet til å gi slipp på å prøve å kontrollere livet mitt.

Jeg har blitt klar over det rå potensial, som er tilgjengelig for oss alle og som skaper magi, som ingen kontroll kunne klare. Livet mitt utfolder seg i sin enkelhet og jeg slipper å streve. For i dansen fra det formløse til form, så er det livskraftens toner som fører dansen frem.